PSK Železničar Kraljevo
Header slika

Vesti

1976.
КРАЉЕВО
На основу Статута ПСК Железничар Краљево члан 17
САЗИВАМ РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ
Скупштина ће се одржати 19.6.2024 у 19ч среда у просторијама клуба у згради Удружења инжењера и техничара (Кајак клуб), улица IV Краљевачки батаљон 4
ДНЕВНИ РЕД:
1.Отварање седнице Скупштине
2.Избор радних тела Скупштине

-Радно председништво
-Верификaциона комисија
-Записничар
-Оверивачи записника

3.Извештај верификационе комисије
4.Усвајање предложеног Дневног реда
5.Усвајање Пословника о раду Скупштине
6.Извештаји о раду

-Управног одбора
-Надзорног одбора
-Већа части
-Финансијски извештај
-Извештај о реализацији програма који се финансира из јавних средстава
7.Дискусија о поднетим извештајима
8.Усвајање поднетих извештаја
9.Усвајање плана и програма за 2024
-план рада и спровођење активности у 2024
-финансијски план за 2024
10.Разно
Председник Пск Железничар
Александар Данчетовић

Copyright by PSK Železničar 2016. All rights reserved.
Kopiranje slika i sadržaja bez naše dozvole je zabranjeno.